KAFKASLAR

Rus Federasyonunun Avrupa kesiminin güneybatısı ile Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan topraklarını içine alan dağ silsilesi ve coğrafî bölgeye Kafkaslar denir. Bölgede yer alan bu dağlara Kafkas Dağları denir. Bölge, batıda Karadeniz ve Azak Denizi, doğuda Hazar Deniziyle çevrilidir.

Genellikle kuzey-güney doğrultusunda uzanan sıradağlardan oluşan Büyük Kafkaslar’ın uzunluğu yaklaşık 1200 km, genişliği 110-180 km’dir. Dağlardaki başlıca doruklar Elbruz (5642 m) ve Kazbek’tir (5033 m). Güneydoğu doğrultusunda bölgeyi boydan boya geçen dağların güneyinde kalan topraklara Transkafkasya (Kafkasardı), kuzeyine ise Kafkasönü denir. Büyük Kafkas dağlarını güney-kuzey doğrultusunda aşan en önemli iki geçit Daryal ve Derbent geçitleridir. Ayrıca Gürcistan ve Osetya askerî karayolları da dağları yararak bu iki bölgeyi birbirine bağlar. Daha güneyde ise yükseklikleri 4000 metreye ulaşan Küçük Kafkas dağları bulunmaktadır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...