KARS

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Yüzölçümü 9,115 km2’dir. Toprakları yüksek dağlarla kuşatılmıştır. Genellikle batı-doğu doğrultusunda uzanan akarsularla derin biçimde yarılmış geniş bir plato niteliğindedir. Doğal göl açısından zengindir. Aygır, Kuyucuk, Turna ve Deniz gölleri vardır. Arpaçay Baraj Gölü ise ilin, tek yapay gölüdür. Yükseklik ve ikliminin sertliği sebebiyle tarıma elverişli olmayan Kars Platosu hayvancılık bakımından önem taşır.

Kars, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarındandır. İldeki en eski tarihî yapı Kars Kalesidir. Diğer önemli tarihî yapılar ise Kümbet Camii, Evliya Camii, Paşa Sarayı ve Taşköprü’dür.

Üstad Bediüzzaman, bir mektubunda bu ilde Risale-i Nur’la ilgilenen talebelerine, ayrıca biraderzadesi Nihad’a da selam yollar. Onlara dua ettiğini belirtir. Hattâ onlardan dua istediğini de söyler. “İki kahraman” lâkabıyla andığı talebelerinden Salâhaddin Çelebi’nin bu ilde etkili bir biçimde Kur’ân hizmetinde bulunduğunu ifade eder. Ayrıca Risale-i Nur’un birinci talebesi Hulûsi Bey (bk. Hulûsi Bey maddesi) bu ilde komünizme karşı set çekme gibi büyük bir hizmette bulunmuştur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...