KATÂDE İBNİ DİÂME

Tabiînden, yani Sahabe neslini tanıyan ve onlardan ders alan Basra’lı bir zâttır. Künyesi Ebü’l-Hattab’dır. Âmâ olarak dünyaya gelmiştir. Güçlü, kuvvetli, cesaretli ve sözüne itimat edilir olmasıyla şöhret bulmuştur. Her işittiğini derhal ezberleyebilen çok güçlü bir hafızaya sahipti. Enes ibni Mâlik, İbnü’l-Müseyyeb, Hasan-ı Basrî, ibn-i Sirîn ve İkrime gibi bir çok ilim ehlinden hadis ve diğer Kur’ân ilimlerini tahsil etmiştir. Tefsir, fıkıh ve hadis ilimlerinde kendisini yetiştirmiştir. Özellikle hadis ilminde, hadis-i şerifleri, sened, cerh, ta’dil ve diğer bakımlardan hadisi rivâyet edenlere ait bilgilerle birlikte yüz bin hadisi ezbere bilen bir hadis hâfızıdır. Hadis eleştirmenleri onu Buharî, Müslim, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Şuayb gibi çok güvenilir kabul edilen hadis âlimleri arasında sayarlar. İmam-ı Katâde H. 117 yılında (M. 735) 56 yaşında vefat etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...