KATOLİK MEZHEBİ

Katolik, Yunanca evrensel anlamına gelen “Katholikos” kelimesinden gelir. Hıristiyanlığın en büyük, sayıca en kalabalık mezhebidir. Merkezi Roma Kilisesi’dir. Ruhânî lideri Vatikan’da oturan Papa’dır. Papa, Havârî St. Petrus’un halefi olarak kabul edilir. Katolik inancına göre, Aziz Petrus, 12 Havârînin başkanıdır. Mahallî Katolik kiliselerinin başında bulunan diğer piskoposlar da Havârîler’in vekili sayılırlar.

Roma Kilisesinin ve Papa’nın sınırsız yetki ve üstünlüğü vardır. Bir kimseyi afaroz ederek dinden çıkarabilir. Eski çağlarda bütün Hıristiyanları içine alan Katoliklik’ten 6. asırdan itibaren Ortodoks denilen Bizans Kilisesi ayrılmaya başladı. 16. asırdan sonra da Protestan kiliseleri ayrıldı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...