KAYSER

Arapların Roma ve Bizans imparatorları için kullandıkları bir unvandır. Aslı Grekçe “Kaisar” olan bu kelimenin Arapçaya erken bir dönemde Ârâmice yoluyla girdiği öne sürülmektedir.

Siyer, hadis ve tefsir kitaplarında ve çoğunlukla tarih kaynaklarında kayser kelimesi özel isim gibi yer almıştır. Meselâ Hz. Muhammed (a.s.m.), Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.) zamanlarında yaşayan Bizans İmparatoru Herakleios’tan kendi ismi Hirakl’ın yanı sıra “Kayser, Melikü’r-Rûm” şeklinde bahsedilmiştir.

Kaynakların belirttiğine göre, Resul-i Ekrem (a.s.m.), Dıhye bin Halîfe el-Kelbî (r.a.) eliyle İmparator Herakliyus’a verilmek üzere bir mektup gönderdi. İmparator yeni peygamber hakkında sorular sordu ve Sâsânî Hükümdarının aksine İslâma meyil gösterdi, fakat tebaasından çekindiği için yeni dini kabul etmedi.
Yükleniyor...