KEMÂLÂT

İnsan için meratib-i kemâlât (mükemmellik mertebeleri) âdeta sonsuzdur.

Mesela, iman, ibadet, ihlas, takva, fedakarlık, tevazu, ilim, hikmet...gibi bütün müsbet şeyler insan için birer kemaldirler. Bunların her birinin de sonsuz mertebeleri vardır.

Yükleniyor...