KERBELÂ

Irak’ın başlıca şehirlerinden biridir. Bağdat’ın 88 km güneydoğusunda yer alan şehir, günümüzde bir ticaret merkezidir. 1991 sayımına göre nüfusu 567.600’dü. Nüfusunun yaklaşık yarısı İran kökenlidir. Ayrıca şehirde Hintler ve Pakistanlılar da yaşamaktadır. Yüz ölçümü 5.034 km2 olan Kerbelâ, Irak’taki dinî merkezlerin en önde gelen mekânıdır.

Dînî önemini, 680 yılında Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu ve Şiîlerin üçüncü imam olarak kabul ettikleri Hz. Hüseyin’in (r.a.) I. Yezid tarafından burada şehit edilmesinden alır.

I. Yezid, babası Hz. Muaviye’nin ardından halifelik makamına geçince (680), halifeliğin Âl-i Beyte ait olduğuna inananlar Kûfede ayaklandılar ve Hz. Hüseyin’e (r.a.) biat ederek onu şehre çağırdılar. Bu arada Kûfe’lilerin ayaklanma hazırlığını haber alan I. Yezid, Basra valisi Ubeydullah’ı Kûfe’ye gönderdi. Ubeydullah, Kûfe’deki aşiret reislerini topladı ve onları halkın davranışlarından sorumlu tutacağını belirtti. Bu arada Kûfelilerin kendisini coşkuyla karşılayacağını uman Hz. Hüseyin (r.a.) ailesini yanına alarak yola çıktı. Fırat ırmağının batısındaki Kerbelâ’ya vardığında, Ubeydullah’ın gönderdiği ve Kûfe’nin kurucusunun oğlu Ömer bin Sa’d bin Ebi Vakkas komutasındaki orduyla karşılaştı. Ailesi ve etrafındakilerle birlikte mübarek başı kesilerek şehit edildiler.

Resûlullah (a.s.m.): “Hüseyin, Taff, yani Kerbelâ’da katledilecektir” sözleriyle elli sene önce bu olayı haber vermiş ve dediği gibi çıkmıştır. Bu, Resullah’ın (a.s.m.) mu’cizelerinden biridir.
Yükleniyor...