Block title
Block content

KONYALI SABRİ

 
Erzurum doğumlu olan Konyalı Halıcı Sabri “Kürt Sabri” ismiyle de anılmaktadır. Erzurum’da Cünan aşiretine mensuptur. Birinci Cihan ve İstiklâl Savaşlarına katılmış ve gazilik ünvanı almıştır.

Birinci Dünya Savaşından sonra çocuklarıyla birlikte Konya’ya yerleşerek ve burada uzun yıllar kalmasından dolayı “Konyalı Sabri” ismiyle anılmıştır.

Risale-i Nur’un neşredilmesine yönelik uzun zamanlar hizmet etti. Bilhassa birinci ve ikinci Emirdağ mektuplarında ismi geçmekte ve kendisine hitaben mektuplar bulunmaktadır. 1948’de Üstad Bediüzzaman’la birlikte Afyon Hapishanesinde kaldı.

İstanbul’da Salih Yeşil’in yanına gittiği zaman, onunla Hazret-i Ali ve Hazret-i Muaviye meselesinde şiddetli tartışmalarda bulundu. Emirdağ mektuplarında geçen bir mektupta Bediüzzaman’ın “Yâ Rab! Erzurum’dan imdadıma yetişen bu iki zatın münkaşasını musalâhaya tebdil et” şeklinde yaptığı niyaz Halıcı Sabri ve Salih Yeşil içindir.

Eski Şer’iyye Vekili Hâdimli Vehbi Çelik Efendiye İhlâs Risâlesini hediye etmiştir. Vasiyeti üzerine, Bediüzzaman’ın kendisine hediye ettiği, şark dokuması olan bel kuşağı, kefenle birlikte vücuduna sarılarak defnedilmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...