KOSOVA

Kosova Cumhuriyeti Dogu Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Kuzeydoğudan Sırbistan, kuzeybatıdan Sancak ve Karadağ, güneyden Arnavutluk, güneydogudan da Makedonya ile çevrilidir.

Kosova, 1389’da Osmanlı sınırlarına katıldı ve Üsküp sancağına bağlandı. Birinci (1389) ve İkinci (1448) Kosova Savaşları gerek Osmanlı Devleti, gerekse bu bölge açısından çok önemli neticeler ortaya çıkardı. Kosova Gölovası’nda gerçekleşen bu iki savaşta da Osmanlı ordusu zafer kazandı.

Kosova, 1878’de gerçekleştirilen Ayastefanos Antlaşması ile bir Osmanlı vilâyeti oldu. Fakat Balkan Savaşları sırasında (1912-13) Sırplar tarafından işgal edildi ve Londra Antlaşmasıyla Sırbistan’a bırakıldı.

Osmanlı devleti döneminde Kosova bölgesi, Arnavutluk’u olusturan en büyük vilayetlerden birisiydi. Bu vilayet, 1787-1945 yılları arasında Sırbistan ve Karadağ’ın işgal ettiği dört vilâyet arasındaydı. Tarihî Kosova bölgesi, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ arasında bölündü ve en büyük pay Sırbistan’a verildi. İşte bugün Kosova denilen bölge, aslında tarihî Kosova vilâyetinin Sırbistan’a verilen kısmıdır.

Günümüzde Kosova’nin yüzölçümü 10.877 km2 ve nüfusu 2.234.000 olup, nüfusun 93 %’ü müslümandır. Geriye kalanların çoğunluğu Sırp asıllıdır. Müslüman nüfusun 90 %’u ise Arnavut kökenlidir.

Kosova’nın başkenti Priştina’dır. Osmanlı döneminde başkent önce Prizren sonra Priştina, daha sonra da Üsküp olmuştur. Üsküp bugün Makedonya’nın başkentidir.

Kosova, Risale-i Nur’da, İttihad ve Terakki döneminde (bk. İttihad ve Terakki maddesi), Sultan Reşad’la birlikte katıldığı Rumeli seyahati münasebetiyle geçer.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...