KÛFE

Irak’ın güneyinde yer alan bir yerleşim yeridir. Kûfe, 638 yılında Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Sa’d bin Ebi Vakkas tarafından kurulur. İslâm coğrafyasında saltanat merkezlerine yakın olması, Kûfe’yi coğrafî konum, tarihî misyon ve kültürel gelişim bakımından önemli kılmıştır. Bağdat şehrinden önce İslâm kültür ve medeniyetinin en önemli merkezlerinden biriydi. Hat sanatında “Kûfî Hat” diye bilinen ve köşeli, geometrik bir karaktere sahip olan yazı stili ismini, geliştirildiği bu şehirden alır. 749 yılında Abbâsîlerin başkenti olan Kûfe, Halife El-Mansur döneminde Bağdat’ın öne çıkmasıyla giderek önemini yitirmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...