KUSS İBNİ SAİDE

Yâd Kabilesinden, “Arapların Hakîm ve Hakemi” lâkabı ile anılan efsaneleşmiş bir şahsiyettir. Belâğati darb-ı mesel hükmüne girmiştir. Hıristiyan olduğu sanılmaktadır.

Kuss’un Hz. Peygamberin yakında zuhur edeceğini önceden haber verdiği de rivayet olunmaktadır.
Yükleniyor...