KÜTAHYA

Topraklarının küçük bir bölümü Marmara Bölgesi, daha büyük bölümü Ege Bölgesi sınırları içinde olan il, İçanadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri’nin çevrelediği bir yayla üzerine kuruludur. Yüz ölçümü 11.874 km2 olan il Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illeriyle çevrilidir. Şehrin en belirgin ürünü olan porselenler, dünya çapında bir şöhrete sahiptir.

Kütahya, Malazgirt zaferinden sonra fethedildi ve 1074 tarihinden itibaren Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir uç şehri olarak kaldı. 1101 yılında kısa bir süre Bizanslıların eline geçmiş ise de Selçuklular tarafından yeniden geri alındı.

1302-1429 tarihleri arasında 127 yıl hüküm süren Germiyan Devleti, kısa zamanda gelişti, Kütahya, Tavşanlı, Gediz, Simav, Eğrigöz, Altıntaş, Uşak, Banaz, Eşme, Işıklı, Honaz, Selendi, Kula, Denizli, Birge, Keles, Bozkırı, Balıkesir, Edremit, Manisa gibi şehir ve kasabaları sınırları içine aldı.
1429’da tüm Germiyan ülkesi Osmanlı Devleti’nin eline geçti. Kanunî Sultan Süleyman zamanında büyük bir imparatorluk haline gelen Osmanlı Devleti toprakları 30 eyalete bölünmüştü. Merkezi Kütahya olan Anadolu eyaletine bağlı sancaklar ilçe ve köyleri ile birlikte askerî, iktisadî, idarî bakımdan Kütahya’ya bağlı idi. Şehir Tanzimata kadar da bu önemini korudu.

Kütahya, ll. Meşrutiyet ile birlikte bağımsız bir sancak haline geldi. l. Dünya Savaşı sonunda Uşak, Gediz ve Simav bu sancağın ilçeleriydi. Bir dönem İngilizler’in hâkimiyetinde kaldı. Sevr Antlaşması sonucunda 1921’de Yunanlılar Kütahya’yı bir yıl süreyle işgal ettiler. 1922’de Kütahya düşman işgalinden kurtarıldı.

1923’de Merkez, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı ve Uşak ilçelerini içine alan Kütahya iline 1947’de Altıntaş, 1960’da Domaniç ilçeleri de bağlandı. Buna karşılık, nüfusunun merkez ilçeyi geçmesi sebebiyle, 1953’de Uşak ayrı bir il haline getirildi.
Yükleniyor...