L

*LAHIKA(Mektub) (Meslek) kelimelerine de bakiniz.
634- Lâhika mektublarinin okunmasi:
* Sualar sh: 314 p. 1 ve sh: 321 p. 2
634/1- Yirmiyedinci mektubun te’lifindeki gaye:
* Barla Lâhikasi Sh: 80 p. 3
635- Lâhika mektublarinin ehemmiyeti:
* Tarihçe-i Hayat sh: 282 p. 4 ve 283
* Emirdag L. Sh:6 p. 4, 5 (Bu Takdim yazisinin tamami, lâhika mektublari hakkinda izahattir)
635/1- Risale-i Nur meslek düsturlarinin ehemmiyeti ve degismiyecegi:
* Hizmet rehberi mukaddimesi.

*LAIK


(Adalet)(cumhuriyet) kelimelerine de bakiniz.

-104-

636- Cumhuriyet hakkinda fikrin nedir? suali ve cevabi:
*14.Sua sh:363 p.2
637- Lâik Cumhuriyet:
*Tarihçe-i Hayat sh: 231 p.1 ve sh: 240 son p.ve sh: 248 p.4
*Sualar sh:271 p.2 ve bak sira no. 467
638-Lâiklik hakkinda Menderes’in açiklamasi:
*Emirdag L. II sh: 201 p. 2

*LAILAHE ILLALLAH


(Kelime-i Tevhid) kelimesine de bakiniz.

LATIFE


(Hissiyat) kelimesine bakiniz.

*LEVH-I MAHFUZ


(Imam-i Mübin) (Kader)
kelimelerine de bakiniz.
639- Levh-i Mahfuz:
*10.Söz 7.Suret sh:53 Hâsiye
*Emirdag L. sh: 262 p.1

*LEYL(Suhur-u Selâse) kelimesine de
bakiniz.
640- Leyle-i Kadir:
*14. Sua sh: 493 son mektub ve sh:
530 p. 2. ve sh: 510 “Evvela”
*3. Lem’a 3.Nükte’de sh: 17 p.son
*29. Mektub 2.Risale 7.Nükte sh:402
*Kastamonu L. sh: 263 p.4, 5
*Emirdag L. II Sh: 189 mektub
641- Leyle-i Regaib:
*Emirdag L. Sh:37 p.1 ve 40 son p.
*Sikke-i Tasdik sh:205, 206, 208,
209’daki mektublar
642- Leyle-i Berat:

-105-

*Sualar sh:505'de 2. ve 3. Mektublar ve 732 orta kisim
642/1- Leyle-i Mi’rac:
*Sualar sh:499 p.2
*Emirdag L. Sh:40 ve 46

*LEZZET


(Dünya) kelimesine de bakiniz.
643- Lezâizi terk, mü'min ve kâfir için de evlâdir:
*Mesnevî Habbe de sh:119 son p. ve
(Günah) kelimesine de bakiniz.
644- Muhtelif hakiki lezzetler:
*32.Söz 32.Maksad 1.Remiz sh:619
645- Zâika telgrafçidir, telziz ile
bastan çikarma:
*Sözler sh:722 ve (Israf) kelimesine
de bakiniz.
646- Sanki yedim deyip, lezzetin
terkiyle yapilan iktisad:
* Sözler sh: 723 ve (iktisad)
kelimesine de bak.
647- Sa'y ve amelde hattâ
câmidatta lezzet bulunmasi:
*17.Lema 8.Nota sh:123
647/1- Lezzet-i mukaddese:
*Bak: sira no. 243

*LISAN


(Arabî) kelimesine bakiniz.
648- Lisan-i hal:
*Isarat-ül icaz sh:157 Hasiye
649- Lisan-i hal ile ders , lisan-i
kalden daha kuvvetlidir:
*13.Sua sh: 306 mektub

*LOZAN


650- Lozan'in iç yüzü:

-106-

*Emirdag L.II Sh:31 ve 42 bas kisim
ve 52
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...