Lahikalar neden külliyata dahil edilmiş? Mektuplaşmaların bize faydası nedir? Lahikalar da tefsir grubuna girer mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lahikaların neden Risale-i Nur Külliyatı'na dahil edildiği konusu Barla Lahikasının başında şu şekilde izah edilmekte:

Risâleler Barla’da telif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri bu risâleleri okumak ve yazmak sûretiyle istifade ve istifâza ettiklerinde, hissiyâtlarını, iştiyak ve ihtiramlarını, bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazreti Üstada mektuplarla takdim etmişler, bazı müşkülâtlarının ve suâllerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazreti Üstadın hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ lâhika mektupları vücuda gelmiştir.”(1)

Yani lahikalar Üstad ve talebeleri arasındaki iletişimin adıdır. Kaynak Üstad pınarlar ise talebeleri lahikalarda kaynak ile pınar arasındaki ark ve kanallar oluyorlar. Talebeler şükranlarını ve sorularını mektup ile Üstada gönderiyorlar, Üstad'ın da bu mektuplara cevap vermesi ile ortaya çok değerli bir diyalog çıkıyor.

Üstelik bu diyalog yani lahikalar, gelecek nesiller içinde önemli bir ölçü değerli bir rehber niteliğindedir. Hizmet metotlarını, iman hizmetinde sebat ve sadakatin ne kadar değerli olduğunu, risalelerin telifi zamanında yaşanan zorlukların ve sıkıntıların boyutunu hep lahikalardan öğreniyoruz.

Risalelerdeki iman ve İslam esasları, insanları maksud mahal olan rıza-i İlahiye götürmeye çalışan bir tren gibi kabul edilirse, lahikalar da bu trenin üzerinde yol aldığı raylara benzer. Çünkü ahir zamanın dehşetli hadiselerine karşı kendimizi koruyabileceğimiz hizmet metodları, Üstadımızın talebelerine yazdığı mektubların satırları arasında karşımıza çıkmaktadır. Mesela, fiili siyasetten uzak kalma, talebelerin birbirlerinin kusurlarına karşı duruşu, hapis musibetine düşerken takınılacak tavır, memurların verdiği sıkıntılara karşı devletimize karşı sergilenecek tavır, yeis verecek hadiseler içerisinde ümitvar olmak, maddi menfaate ve zafiyete karşı alınacak tedbirler gibi çok hayati konular lahikalarda işlenmiştir.

Bunun yanında sorulan sorulara verilen cevaplar içinde zaman zaman fıkıh, hadis, tefsir, ilm-i kelam gibi konulara değinilmek sureti ile lahikaların basit bir mektuplaşma olmadığını da anlamaktayız. Bu açıdan bakıldığında lahikalar tefsir kadar önemlidir.

(1) bk. Barla Lahikası, Takdim ve Mekaddeme.

İlave bilgi için tıklayınız:

Risaleler Kur'an tefsiri diye okunuyor. Fakat bir bakıyorsun yazar kendisine verilen sıkıntılardan bahsediyor. ...Böyle tefsir olur mu?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...