LOZAN ANDLAŞMASI

Kurtuluş Savaşının ardından 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Daha sonra da TBMM’de 23 Ağustos 1923 günü 340, 341, 342 ve 343 sayılı kanunlarla kabul olundu.

Lozan Barışıyla özet olarak şu sonuçlara ulaşıldı:

Henüz tespit edilmemiş güney sınırları hariç Türkiye’nin yeni sınırları Milli Misak ile kabul edilen sınırlardı. Türkiye Müttefiklere hiç bir tazminat ödemeyecekti. Kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Türkiye’de bulunan yabancılar ve yabancı kurum ve okullar Türk kanunlarına tabi olacaklardı. Yunanistan ile ahali mübadelesinden sonra, Türkiye, halkının büyük çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği mütecanis bir devlet haline gelmişti. Boğazlarda, tam kontrol hakkını kullanmamakla beraber egemenliği ve bağımsızlığı üzerine konulan tehditlerin bir çoğunu kaldırmaya muvaffak olmuştu.

Bediüzzaman Said Nursî, bazı risalelerinde Lozan Andlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerinde ağırlıklı olarak, bu andlaşma çerçevesinde Türkiye’den katılan yetkililerin Batılı ülkelere, “din-i İslâmı bu mübarek Türk milletinden kaldırmak için Lozan Muahedesinde” söz verdiklerini ve pek şiddetli ve dehşetli hücumlarına rağmen hiçbir hakikî Müslüman Türkü Protestan yapmaya muvaffak olamadıklarını söyler.
Yükleniyor...