ALLAH’I HATIRLAMANIN ÜÇ YOLU

İnsan ibadet için, marifet için yaratıldığından, Allah’ı hatırlamak ve anmak sadece beş vakit namaza inhisar etmez; hayatın her safhasında hükmünü icra eder. O’nu anmadaki bu devamlılığın üç önemli yolu ve kaynağı vardır:

Birisi, İslâm dininin her konuda emir ve yasaklarının bulunmasıdır. Kişi bunlara her uyduğunda Allah’ı hatırlar, ruhu zikir ve marifetle devamlı nefes alır. Konuşacağı zaman doğru konuşmak ve gıybet etmemek mecburiyetindedir. Bakacağı zaman ancak helale nazar etmek, haramlara bakmamak durumundadır. Ticaret yaptığında İslâm’ın bu konudaki hükümlerine uymaya mecburdur.

Her konuda hükümler koyan, emir ve yasakları bulunan İslâm dini, Müslüman’ı yaratılış gayesine uygun bir hayat geçirmeye âdeta mecbur eder.

Allah’ı hatırlatmanın ikinci vesilesi, Allah Resulünün (asm.) sünnetine uygun bir hayat geçirmektir. Yeme ve içmeden, oturmaya ve uyumaya kadar her konuda Allah Resulüne (asm.) ittiba eden bir Müslüman, bütün ömrünü Allah’ı anmakla geçirmiş olur.

Üçüncüsü ise, hem kendi varlığını hem de çevresini kuşatan İlâhî sanatları tefekkür etmek ve onlardaki esmâ tecellilerini okumaktır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...