MALATYA HÂDİSESİ

Malatya, topraklarının küçük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi, daha büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan ildir. Yüzölçümü 12.313 km2’dir. Doğuda Elazığ, güneydoğuda Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş ve Sivas, kuzeyde yine Sivas illeriyle çevrilidir.

M.Ö. 3500-4000’de ilk kez bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı tespit edilen Malatya, Yavuz Sultan Selim’in eliyle (1515) Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şehir Cumhuriyetin ilanından hemen sonra il hâline gelmiştir.

Risale-i Nur’da “Malatya Hâdisesi” ve “Malatya Meselesi” şeklinde anılan olay, 22 Kasım 1952 günü, Vatan gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman’ın, Malatya’da bir lise öğrencisi olan Hüseyin Üzmez tarafından suikast teşebbüsü ile yaralanmasıyla meydana geldi. Bu hâdisenin vuku bulmasıyla abartılı, hattâ din aleyhtarı bazı yayın organlarında konunun abartılı olarak yer verilmesi bazı yetkilileri harekete geçirdi. Neticede olayla ilgisi olan-olmayan birçok kişi tutuklandı ve bazı dinî yayın organları kapatıldı. Bu çerçevede Bediüzzaman Said Nursî, çok sayıda nur talebesi tutuklandı. Risale-i Nur’dan çok sayıda risale toplatıldı. Büyük Cihad gazetesinde (bk. Samsun maddesi) Üstad Bediüzzaman’ın bir yazısından dolayı gazete müdürü ve Ankara’dan gazeteye yazı gönderen bir Nur talebesi tutuklanarak mahkemeye verildi. 600 Nur talebesinin mahkumiyetini hedefler şekilde, Türkiye’nin yirmi beş yerinde arama ve soruşturmalar başlatıldı. Mersin, Rize ve Diyarbakır’da Nur talebeleri ve Nurculuk aleyhtarı davalar açıldı. Fakat sonuç olarak, Risale-i Nur ve Nur talebeleri hakkında suç sebebi bulunamaması üzerine mahkemeler bereatla neticelendi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...