MANÇURLAR

Uzakdoğu ırklarından olan Mançurlar’ın yaşadıkları topraklar olan Mançurya’nın, kuzeybatı, kuzey ve doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde ise Kuzey Kore yer alır.

Mançurlar XVII. yüzyılda Çin’i istilâ ederek 1644-1911 yılları arasında yaklaşık 250 yılı aşkın süre bu ülkeyi yönettiler. Mançurya’da bir krallık kuran Ruzhen Hanedanı, 1115’te Çin’in kuzeydoğusuna hakim oldu. Ne var ki, 1234’te Moğollar tarafından yenilgiye uğrayınca, sağ kalan Ruzhenler Mançurya’nın kuzeydoğusuna çekildi. Üç yüz yıl sonra yeniden güç kazandıklarında Ruzhenler, artık Mançur adını kullanıyordu. Mançurya’nın denetimini yeniden ele geçirip güneye ilerlediler ve 1644’te Pekin’i aldılar; 1680’de Çin İmparatorluğu’nun tümüne egemen olmuşlardı. Başarılı ve güçlü bir yönetim kuran hanedan, 1800 dolaylarında gerilemeye başladıysa da, 1912’ye değin başta kaldı.

Tarihî araştırmalar, Ruzhen-Mançurlarının etnik açıdan, Tunguzların bir kolu olduğunu göstermektedir. Tüm öteki Tunguzlar gibi Mançurlar da temelde Moğol ırkındandır. Ama öbür halklarla çok karıştıkları için değişik Mançur gruplarında çok farklı ırksal özellikler görülmektedir.

Günümüzde Mançurlar, ayrı bir etnik grup olarak kabul edilir. 1982 tarihli resmi verilere göre Çin’de, Liaoning, Jilin Heilongjiang ve Hubei illerinde, Pekin kentinde ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 4.299.000 Mançur yaşamaktadır.

Üstad Bediüzzaman, Mançurları Moğollarla birlikte zikrederek, bazı başka tefsirlerde de geçtiği gibi, âhir zaman alâmeti olan Ye’cüc ve Me’cüc olduklarını belirtir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...