MANİSA

Ege Bölgesi’nde yer alan Manisa ilinin yüzölçümü 13.810 km2’dir. İdarî bakımdan doğudan Uşak ve Kütahya, kuzeyden Balıkesir, güneyden Aydın, güneydoğudan Denizli, güneybatı ve batıdan İzmir illeriyle çevrilidir.

Manisa 1313 yılının 25-26 Ekim ayına tekabül eden Regaip Kandili gecesi Alpagıoğlu Saruhan Bey komutasındaki askerler tarafından fethedildi ve Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi haline getirildi. 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katıldı; ancak Ankara Savaşı sonrası Timur bölgeyi yeniden eski sahiplerine iade etti. 1412 yılında ise Çelebi Mehmed kesin olarak Manisa’yı Osmanlı hakimiyeti altına aldı ve Saruhan Sancağı adıyla idarî bir birim hâline getirdi.

Manisa 1437-1595 yılları arasında Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları önemli siyasî merkezlerinden biri haline geldi. Bu dönem zarfında Manisa’da şehzadeler ve maiyyetlerindekiler cami, medrese, han, hamam, imaret, çeşme, hastane, köprü ve kütüphane gibi birçok vakıf eserleri yaptırdılar. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Kurtuluş Savaşı sırasında yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir, 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarıldı. 1923’de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirildi.

Risale-i Nur’da bu şehrin ismi, özellikle İzmir iliyle birlikte geçer. Bu iki ilde yaşayan bazı hanım nur talebeleri, Üstad Bediüzzaman’a yazdıkları mektuplarda Risale-i Nur’un hızla yayılmasıyla ilgili gelişmeleri aktarırlar.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...