MEDİNE MÜNAFIKLARI

Hicretten sonra Medine’de Müslümanların gücü artınca ve Müslümanlar bu yeni merkezde hakimiyetlerini kurunca, bazı İslâm düşmanları açıktan açığa onların karşısına çıkamadılar. Münafıklık yolunu seçerek Müslüman gibi göründüler ve inkârlarını gizlediler.

Medine münafıklarının başı Hazrec kabilesinden Abdullah bin Ubey bin Selûl’dür. Bunun dışında Hazrec kabilesine mensup başlıca münafıklar Adiy bin Rabia, Suveyd, Zeyd bin Amr, Ukbe bin Kadim idi. Evs kabilesine mensup bazı münafıklar ise Celes bin Suveyd, Haris bin Osman, Hâtıb ve Ebu Habibe bin Ez’ar’dı.

Sa’d bin Hanif, Zeyd bin El-Lasit, Numan bin Evfab bin Amr gibi münafıkların bir kısmı da Yahudi idi. Bu münafıklar camiye geliyorlar, zaman zaman Müslümanlarla alay ediyorlar, onların arasına nifak tohumları serpiyorlar ve İslâm düşmanlarına casusluk yapıyorlardı.Yapılan antlaşmalara sadık kalmayan bu münafıkların mensup oldukları kabilelerden Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabilesi bir müddet sonra Medine’den kovuldu. Hendek Savaşı sırasında Müslümanları arkadan vuran Beni Kureyza Yahudilerinin ise erkekleri idam edildi.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...