MEVLÂNÂ CÂMİ

Asıl adı Abdurrahman bin Nizamüddin Ahmed’dir. Daha çok Molla Câmî olarak tanınan Mevlânâ Câmî, 1414’te İran’ın Cam kasabasında doğdu, 1492 yılında Herat’ta vefat etti.

İlk tahsilini Herat ve Semerkant’ta yapmış olan Câmî, asrının bütün ilimlerini kavradıktan sonra tasavvuf ve hikmet bilgisine yöneldi. Henüz hayattayken İran, Hindistan, Afganistan sınırlarını aşan şöhreti, İstanbul’a kadar dayandı. Bütün Türk ve İslâm muhitlerinde bir irfan ve fazilet yıldızı gibi parladı.

Fars edebiyatının mühim simalarından biri olan Mevlânâ Câmî, en değerli eserlerini, İran’ı adâletle yöneten Hüseyin Baykara’nın devrinde yazdı. Şark klâsiklerinin ölmez bir eseri olan Bahâristân’ı da bu Türk sultanına armağan etti. Arap dili ve edebiyatında da son derece üstün olan Câmî, büyüklü küçüklü 99 eser telif etti. Bunlardan en önemlileri Nefahâtü’l-Üns, Şevahidü’n-Nübüvve’dir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...