Block title
Block content

MİKÂİL (A.S.)

 
Mikâîl, Melâike-i Mukarrebîn (Cenâb-ı Hakk’a yakın melekler) adı verilen dört büyük melekten birisidir. Asıl vazifesi, canlıların rızıklarına ve kâinatta cereyan eden tabiat hadiselerine nezaret etmektir. Maiyyetinde bu işlere nezâret eden melekler vardır.

Kur’ân-ı Kerimde adı bir yerde zikredilir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâîl’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara, 98).

Rivayete göre, Fedek hahamlarından Abdullah bin Suriye, Peygamberimizle münakaşa etmiş ve kendisine vahyin kimin getirdiğini sormuş, “Cebrâil” cevabını alınca “O bizim düşmanımızdır, başkası getirseydi îmân ederdik” demiştir. Bunun üzerine yukarıda zikredilen âyet nâzil olmuştur.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1498 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...