MİLLET

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamberin Hanif olarak İbrahim milletine uyması emredilir. (Nahl, 123) Burada millet, din anlamında kullanılmıştır. Keza, “Ne yahudiler, ne de Hristiyanlar sen onların milletine uymadıkça senden asla razı olmazlar.” ayetinde de millet din anlamındadır. (Bakara, 120)

Günümüz Türkçe’sinde millet kelimesi, daha çok, ırk anlamında kullanılmaktadır.

Irklar ötesi bir dava olan İslamiyet, ırkçılığı reddeder. “Ey insanlar! Sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi ırklara, kabilelere ayırdık.” ayeti, (Hucurat, 13) ırk gerçeğini ortaya koymakla birlikte ırkçılığı reddetmiş, insanların aslının aynı olduğunu nazara vermiş ve kavga etmek yerine yardımlaşmayı hedef göstermiştir.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur’an ve imandır.”

İslamiyet; Yahudiler yahut Alman nazilerindeki gibi menfi bir milliyetçiliği reddeder, ırkçılığa varmayan müspet milliyetçiliğe ise sıcak bakar. Zira, bu tarz bir milliyetçilik, İslamiyete kale olacak, fakat asla onun yerine geçmeyecektir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...