MİSYONERLİK

Misyonerlik, bir dinin insanlara tebliğini görev kabul etmiş olan insanların yaptığı iştir. Tarihî süreçte Misyonerlik kavramı Hıristiyanlıkla özdeşleşmiştir ve misyonerler onun sembolü haline gelmiştir.

Misyonerler doğrudan dini propaganda yerine, daha çok insanî yardımları ön plana çıkararak, faaliyetlerine farklı bir karakter kazandırmışlardır. Dolaylı ve gizli yürüttükleri faaliyetlerde, ekonomik imkânlara ilâve olarak tıbbî yardımlara ve eğitim faaliyetlerine öncelik verirler.

Dünyada yürütülen misyoner faaliyetler, çoğunlukla ekonomik ve siyasî destekten yararlanır. Bir başka ifade ile misyonerler Hıristiyanlaştırmak istedikleri toplumlara ekonomik ve siyasî çıkar sağlamaktadırlar. Başlangıçta masum gibi görünen dinî duygularla muhataplarıyla ilişkiye girilmekte, bu aktiviteler belli bir ekonomik ve siyasî güçle desteklenmektedir. Daha sonra muhatap kitlelerin Hıristiyanlaştırılması, o yörelerin ekonomik ve siyasî sömürüye hazır hale gelmesine imkan sağlanmaktadır. Afrika ve Uzak Doğu bunun en canlı örneklerinin yaşandığı yerlerdir.
Yükleniyor...