MOLLA ABDULLAH

Bediüzzaman Said Nursî’nin ağabeyi ve ilk ders aldığı hocasıdır. Üstadın Şuâlar’da “Büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah” diye ifade ettiği büyük ağabeyi, büyük evliyâlardan olan Hazret-i Ziyaeddin’in (bk. Ziyaeddin maddesi) has müridi idi. Bütün tarikat ehli insanlarda olduğu gibi, mürşidi hakkındaki ifrat derecedeki muhabbet ve hüsn-ü zannından dolayı Üstad Bediüzzaman’a sürekli ondan bahsediyordu. “Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu (ilimleri) biliyor. Kâinatta, kutb-u âzam gibi her şeye ıttılâı var” diyerek Üstad Bediüzzaman’ı onunla raptetmek için gayret sarfediyordu. Kastamonu Lâhikasında Üstad Bediüzzaman’ın ağabeyine verdiği cevap yer almaktadır.
Yükleniyor...