MOLLA ABDÜLMECİD (Perihanlıoğlu)

Aslen Buharalı olan Abdülmecid Perihanoğlu 1878 yılında doğdu. 1935 Eskişehir hapis ve hadisesinde isimleri bulunan Vanlı üç Nur talebesinden biridir. Üstad hazretleri bazı mektuplarında kendisinden iltifat ifadeleriyle bahseder.

Nur talebesi olan oğlu İsmail Perihanoğlu, babasını şöyle anlatır:
“Babam Abdülmecid Efendi âlim ve faziletli bir zâttı. Üstad’tan ders almıştı. Beraber sohbet eder, beraberce gezerlerdi. Sık sık bizim eve gelirlerdi. Geceleri geç vakte kadar o zamanın meşhur âlimleri ile sohbetler yaparlardı.”

Abdülmecid Perihanoğlu, 1962 yılında, seksen dört yaşındayken vefat etti.
Yükleniyor...