Block title
Block content

MUÂRAZA

 
Karşılıklı konuşmanın, tarafların niyetlerine, üslûplarına ve samimiyet derecelerine göre aldığı farklı isimler vardır; münakaşa, münazara, müzakere, muaraza, münazaa ve müdavele-i efkâr gibi.

Muarazada karşı tarafın sözlerini cümle cümle ele alıp tahlil ve tenkit etmek değil, kendi görüşünü savunmak ve onu ispat etmekle karşıyı çürütmek söz konusudur.

Paylaş
Yükleniyor...