MUAVVİZ İBNİ AFRA’ (R. A)

Tarihi kaynaklarda ismi Muavviz ibni Haris bin Rifaa el-Hazrecî olarak da geçmektedir. Benî Neccar’dan Abd bin Sa’lebe’nin kızı Afra hatunun, Bedir Savaşına katılan yedi oğlundan birisidir. Bedir Savaşında kardeşi Muaz ibni Hâris’le birlikte Ebû Cehil’i öldürmeye yemin etmiş ve savaşın en şiddetli anında kardeşi Muaz, Ebû Cehil’in ayaklarına vurduğu kılıç darbeleriyle yere düşürmüş, Muavviz ise öldürücü darbeyi vurmuştur. Bu esnada Ebû Cehil, Hz. Muavviz bin Hâris’in eline bir kılıç darbesi vurmuş ve eli kesilmişti. Kesik elini diğer eline almış, Resul i Ekrem Efendimize (a.s.m.) gelmişti. Efendimiz (a.s.m.) kesilmiş elini yerine yapıştırarak dua etmiş ve şifa bulmuştur. Sonra Muavviz (r.a.) tekrar savaş alanına dönmüş ve şehid oluncaya kadar savaşa devam etmiştir.

Hz. Muavviz ibni Hâris, kardeşi Avf ibni Hâris ile birlikte Bedir Savaşında şehid olan on dört Müslüman arasında bulunuyordu.
Yükleniyor...