MUAZ İBNİ CEBEL (R.A.)

Ashâb-ı Kirâmdandır. Akabe biatında henüz on sekiz yaşında iken Müslüman olmuştur. Ashab arasında fıkhı (İslâm Hukukunu) en iyi bilen Sahabîdir. Hz. Peygamber (a.s.m.) Huneyn Savaşına çıkarken onu Medîne’de emir olarak bıraktı ve halka Kur’ân ve fıkıh öğretmesini emretti. Bir hadîs-i şerîfte “Muaz kıyamet günü âlimlerin önünde tek başına bir cemaattir” buyurulmuştur. Peygamberimizle (a.s.m.) birlikte bir çok savaşlara katılan Muaz bin Cebel, bu savaşlarda hep ön saflarda mücâdele etti. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onu, irşadda bulunması ve Müslümanlara dinlerini öğretmesi için Yemen’e gönderdi. Muaz (r.a.) Resulullahın (a.s.m.) vefatına kadar orada kaldı ve İslâma hizmet etti. Çok sayıda hadis rivayet eden Hz. Muaz (r.a.), 38 yaşında iken vebâ salgını sebebiyle vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...