MÜBÂREKLER HEYETİ

Risale-i Nur’un değişik yerlerinde “Mübârekler Heyeti” olarak geçer. Üstad Bediüzzaman’ın önde gelen talebelerinden Tahirî Mutlu, Son Şahitler’in birinci cildinde, bu ifadeyle Kuleönü Nur talebelerinin kastedildiğini söylemiştir.

Üstad Bediüzzaman bir mektubunda Kuleönü karyesini "Mübarekler köyü" olarak nitelendiriyor. "Mübarekler heyeti" ifadesiyle de Kuleönü Nur talebelerini kastediyor. Özellikle,

“Güzel ve sıhhatli kalemiyle yedi yüzden fazla Nur Risalelerini yazmakla, tamamıyla bilfiil bir Abdurrahman olduğu gibi, müteaddit Abdurrahman’ları da yetiştirdi.”(1)

şeklinde iltifat ettiği Küçük Ali, mübarekler heyetinin pehlivanı olarak mektuplarda zikrediliyor.

Bu heyete dahil olan ve Lahika mektuplarından tesbit edilen diğer bazı isimlerse şunlar: Hâfız Mustafa, Hacı Süleyman, İbrahim.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, (Haşiye-1)

Yükleniyor...