Block title
Block content

MÜBHEMAT-I KUR’ANİYE

 
Kur’an-ı Kerim, öze taalluk etmeyen hususlarda ayrıntıya girmez. Sözgelimi, Hz. Âdem’e yasaklanan ağaç, Ashab-ı Kehfin isimleri, Mısırdan Hz. Musa ile yola çıkan İsrailoğullarının sayısı... gibi. Bunlara mübhemat-ı Kur’aniye adı verilir ve Tefsir Usulü kitaplarında müstakil bir başlık altında incelenir. Bunların bilinmesi önemli bir fayda sağlamadığı gibi, bilinmemesi de bir noksanlık sayılmaz. Belağatın zirvesinde olan Kur’an ayetleri, muhataplarını öze taalluk etmeyen böyle ayrıntılarla meşgul etmez.

Paylaş
Yükleniyor...