MUHÂKEMAT

Üstad Bediüzzaman’ın, Eski Said döneminde (bk. Bediüzzaman Said Nursî), Risale-i Nur Külliyatından önce telif ettiği bir risaledir.

Muhakemât 1911 yılında Türkçe olarak telif edilmiş ve 1912 yılında basılmıştır.

Eserin başında, bu eserin üç makâle ile üç kitap üzerine tertip edildiği söylenir.

Birinci Makâle, on iki mukaddime ve sekiz meseleden oluşur. Bu kısımda, İslâmiyetin parlak hakikatlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik izahlar vardır.

İkinci Makâle, belâgatla ilgili on iki meseleden oluşur.

Üçüncü Makâle, iman esaslarına dair bölümlerden meydana gelir..

Üstad Bediüzzaman’a göre Muhâkemat bir tefsir mukaddimesi özelliğini taşır.

Yükleniyor...