MUHAMMED KÜFREVÎ

Bitlis’te Halidîlik tarikatının şeyhlerindendir. Pir-i Küfrevî diye de anılan Muhammed Küfrevî’nin silsilesi Seyyid Taha Hakkarî yoluyla Halid el-Bağdadî’ye (bk. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî maddesi) ulaşır. Halidîler Doğu Anadolu’da daha çok Bitlis çevresinde ve Nurşin’de faaliyet göstermişlerdir.

Bediüzzaman Said Nursî de bu bölgede öğrenim görmüştür. Muhammed Küfrevî’nin halifesi Alvarlı Efe Hazretleridir (bk. Alvarlı Hoca Muhammed Efendi maddesi). Muhammed Küfrevî’nin torunu Kasım Küfrevî uzun yıllar milletvekili olarak görev yapmıştır.
Yükleniyor...