MUHAMMEDÜ’L-BÂKIR

Hz. Hüseyin’in torunu, İmam Zeynelâbidîn’in oğlu ve Câfer-i Sâdık’ın babasıdır. Künyesi Ebû Câfer’dir. 676 yılında Medine’de doğdu. 731 yılında aynı yerde vefat etti.

Muhammedü’l-Bâkır Medine’nin büyük fıkıh (İslâm Hukuku) âlimlerindendir. Ashâb-ı Kiramdan Hz. Câbir ve Hz. Enes’le görüşüp onlardan ve ayrıca Tâbiînden olan büyük zatlardan hadis rivayet etti. İçlerinde İmam-ı Buhârî ve İmam-ı Müslim’in de bulunduğu bazı âlimler de kendisinden hadis rivayet etti. Bütün ilimlere vâkıf olduğu için kendisine, ilimde ve fazilette üstün mânâsında “Bâkır” denilmiştir.
Yükleniyor...