MUHAYRIK

Resul-i Ekreme (a.s.m.) peygamberlik verilmeden önceki dönemde en önde gelen Yahudî âlimlerinden birisi olarak tanınıyordu. Resulullah’ın (a.s.m.) vasıflarını eski ilâhî kitaplardan okumuştu. Malı, mülkü, hurmalıkları çok olan zengin bir kişiydi. Ne var ki, kendi dinine olan aşırı bağlılığı, Yahudiler nazarındaki konumu, âyinleri yönetmesi, kavmine bağlılığı gibi sebeplerden dolayı Müslüman olmaktan mahrûm kalmıştı. Uhud Savaşının yapıldığı gün Muhayrık, Yahudîlere, “Bilesiniz ki, bugün Muhammed’e yardım etmek sizin üzerinize vâcibtir” dedi. Onlar, “Bu gün pazar günüdür” deyince, Muhayrık, “Artık pazar gününün hükmü kaldırıldı” dedi. Sonra kendisi hemen silâhını kuşanıp, Resulullah’ın (a.s.m.) yanına gidip, savaşa katıldı. Bu sırada etrafındakilere şöyle vasiyet etti: “Eğer bugün beni öldürürlerse, bilmiş olunuz ki bütün malım Muhammed’indir.” Sonunda Muhayrık son nefesini verdi. Bunu haber alan Resulullah (a.s.m.) “Yahûdîlerin en hayırlısı Muhayrık’tır” buyurdu. Savaşın ardından Muhayrık’ın malları fakirlere sadaka olarak dağıtıldı.
Yükleniyor...