MÜLTEKÂ ŞERHİ

Kitabın asıl ismi Mecmau’l-Enhur fi Şerhi Mülteka’l-Ebhur’dur. Müellifi Abdurrahman bin Muhammed’dir (v. 1667). Müellif, Gelibolulu Süleyman Efendinin torunudur. Abdurrahman bin Muhammed “Damad” adı ile meşhurdur. Bu yüzden kitap da Damat ismi ile tanınmıştır. Arapça olarak iki cilt halinde basılan Damat, Hanefî Mezhebînîn muteber fıkıh kitapları arasında yer alan, Muzafferüddin Ahmed İbni Saatî’nin yazdığı Mecma’ isimli eserin şerhlerinden biridir.
Yükleniyor...