MÜNKER NEKİR

Ehl-i Sünnet’e göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini soran iki melektir. Bu iki melek, kaynaklarda ifade edilen özelliklerin dışında oldukları için Münker ve Nekir isimleriyle anılırlar. Zira Arapça’da bir kimse, bilmediği ve tanımadığı bir şeyi bilmediğini ifade etmek için, “nekirtü’ş-şey’e” der.

Kur’ân-ı Kerimde bu iki meleğin adından söz edilmez. Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerin bazılarında sadece ölünün sorguya çekileceğinden bahsedilir. Diğer bazı hadislerde ise kişiyi sorguya çekecek bir meleğin varlığından söz edilir.

Ehl-i Sünnet’e göre Münker ve Nekir’in kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır.
Yükleniyor...