Block title
Block content

MÜRÜVVET

 
Açıkça yapılmasından utanılacak bir şeyi yalnızken de yapmamak bir mürüvvet eseridir. Kendisine yapılan bir iyiliği unutmayıp fırsatını bulunca karşılığında iyilik yapmaya çalışmak da mürüvvet eseridir. Bunun aksi namertliktir. Nâmert insan fırsat olduğu halde kendisine muhtaç olanlara iyilik etmez ve muhtaçların sıkıntılarına seyirci kalır.

Paylaş
Yükleniyor...