MÛSÂ BEKÛF

Tam adı Mûsâ Carullah Bigiyev’dir. 1875’te Rus Çarlığı’nda dünyaya geldi. Kazan ve Buhâra’da öğrenim gördü. Mısır’ın tanınmış âlimlerinden özel dersler aldı. Hicaz, Mekke, Medine ve Hindistan’ı dolaştıktan sonra 1904’te tekrar kendi ülkesine döndü.

Petersburg’ta hukuk öğrenimi gördü. Drenburg’taki Hüseyniye Medresesinde Arapça ve Dinler Tarihi dersleri verdi. Rusya’daki Türklerin durumlarının düzelmesi için çok gayret etti. En önemli özelliklerinden birisi, yenilikçi bir yaklaşımla meseleleri ele almasıdır. Ancak bu yönde yaptığı bazı yorumlar İslâm’ın temellerine büyük darbeler indirmiş, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Bazı hakaik-i İslâmiyeyi yanlış tevillerle tahrif etmiş, Ebu’l-Âlâ-yı Maarrî gibi merdut bir adamı muhakkikînlerin fevkinde tutmuştur. ”

Başlıca eserleri arasında Müslüman İttifakının Programı ve Şerhi (1906), Siyonizm (1911), Islahat Esasları (1914), Zekât (1916), Şeriat Esasları (1916) sayılabilir. 1949’da Mısır’da vefat etti.
Yükleniyor...