Block title
Block content

MÜSAVAT

 
Bir demir atomu diğer bir demir atomuyla eşit olabilir. Ancak bir insanla diğer bir insanı aynı mantık ile eşit saymak mümkün değildir. İnsanlar, parmak izlerinden, cinsiyetlerine, ırklarına, kabiliyetlerine, sosyal hayattaki yerlerine kadar her konuda farklılık gösterirler. Ancak bütün insanlar hukuk önünde eşittirler.

Hz. Peygamber (asm) döneminde asil bir haneye mensup bir kadının hırsızlık yaptığı ortaya çıkar. Kadının yakınları, Peygamber Efendimizin en sevdiği kişilerden olan Üsame b. Zeyd’i cezanın hafifletilmesi için aracı olarak gönderirler, Hz. Peygamber, teklifle karşılaşınca kıpkırmızı olur ve şöyle der: “Sizden öncekileri helak eden şeylerden biri şuydu: Onlardan zayıf biri suç işleyince cezası tam uygulanır, kuvvetli biri suç işleyince geçiştirilirdi. Vallahi, kızım Fatıma da hırsızlık yapmış olsa, tereddütsüz elini kestirirdim.” (Tirmizi, Hudud, 6)

Paylaş
Yükleniyor...