Block title
Block content

MÜSBET HAREKET

 
Müspet, faydalı ve yapıcı sonuçlar, menfi ise bunları ortadan kaldıran menfi hareketlerdir. Müspet hareketin en ileri derecesi iman hizmetidir. Bu hizmetle kalplere iman nurunun yerleşmesine çalışılır. Küfür ise bu nuru ortadan kaldırdığı için küfür yolunda çalışmak menfi bir hareket olur. Aynı şekilde, ahlak müspet, ahlaksızlık menfidir. Huzur ve emniyet müspet, huzursuzluk ve anarşi menfidir. Doğru söylemek müspet, yalan menfidir. Örnekler çoğaltılabilir. Buna göre müspet hareket bu ikili olaylardan birincilere çalışmak, onların tahakkukuna gayret etmektir.

Paylaş
Yükleniyor...