MUSTAFA OSMAN

Risale-i Nur’da, Lâhikalarda ismi geçmektedir. Üstad Bediüzzaman onun hakkında “Safranbolulu muhlis, metin kardeşimiz, Nurlara az zamanda çok hizmet eden, ikinci bir Hüsrev, merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden ve Nurlara karşı pek çok ciddî alâkadar olan” gibi övgü dolu ifadeler kullanmıştır.

Mustafa Osman, Afyon hapsinde iken Ağırceza Mahkemesine hitaben etkili bir savunma sunmuştu.

Yükleniyor...