Block title
Block content

MÜTTAKİ

 
Muttaki, takva sahibi demektir; “insana manen zarar verecek her şeyden kaçınan ve sakınan” anlamına gelir. Bakara Suresinin başında, “Kur’an’ın muttakiler için bir hidayet olduğu” beyan edildikten sonra, muttakinin sıfatları şöyle sıralanır:

“O takva sahipleri, gayba inanırlar, namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah yolunda infak ederler.” Bu sayılanlar, iman ve salih amel olduğu halde muttakinin sıfatları arasında yer almaları şöyle açıklanabilir:

Gayba inanmak, imansızlığın zıddıdır. Namazı dosdoğru kılmak, baştan savma ve ihlâssız yapılmasının zıddıdır. Zekat vermek de vermemenin zıddıdır. Bu ikincilerden sakınmak takvanın gereğidir. Bu mânâda, her salih amel, bir yönüyle de takva içinde addedilebilir.

Nitekim, Al-i İmran Suresinde de (134 ve 135. âyetler) muttakinin sıfatları şöyle sıralamaktadır:
“Bollukta ve darlıkta infak etmek.”

“Kızdıklarında öfkelerini yutmak.”
“İnsanların kusurlarını affetmek.”
“Kabahat yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı anmak ve günahlarından derhal tövbe etmek.”
“Yaptıkları günahlarda, bilerek ısrar etmemek.”


Görüldüğü gibi bu sayılanlarda takva ile salih amel iç içedir. Zaten, takva, insanı salih amel işlemeye götüren önemli bir sebeptir.

Bak: Takva

Paylaş
Yükleniyor...