N

*NAGMELER


797- Sarki:
*14.Söz’ün Zeyli 1.Sual sh:171
*13. Sua sh:334 p.2, 3
798- Avrupa ve islâm edebiyati:
*25.Söz 3.Sua 2.Cilve 4.Esas sh:411 p.1 ve Bak: Sira no. 217
799- Mesru ve gayr-i mesru nagmeler:
*20.Söz 2.Makam sh:259, 260
*Isarat-ül I’caz sh:70 orta kisim
800- Radyonun su-i istimali:
*Emirdag L. II Sh:99 son p. 2.Nükte
*Kastamonu L. Sh:37 son mektub ve 71 son p. ve sh:207 sual-cevab
*Emirdag L. II Sh:67 "Birinci Nokta"

*NAKL


(Akl) kelimesine de bakiniz.
801- Naklî delâile ittiba etmek ve bu mevzuyla alâkali kisimlar:
*29.Mektub 9.Kisim 7.Telvih 1. ve 2.Nükteler sh:451, 452 ve 8.Telvih sh:454
"Üçüncüsü"
*27.Söz sh:482 "Besincisi" ve (Ictihad) kelimesine ve 1006.sira no.ya da bakiniz.
801/1- Akli nakle tercih mes’elesi:
*Mesnevî (Badilli) sh:191 I’lem

*NAMAZ(Ibadet) (Tahiyyat) kelimelerine ve sira no. 173'e bakiniz.

-128-

*NAZAR


(Nokta-i nazar) kelimesine de bakiniz.
802- Nazar degmesi:
*Sualar sh:323 ilk mektub
802/1-Nazarlari dagitmamak:
*Bak: Sira no. 860

*NEFS


(Ahlâk) (Kusur) kelimelerine de bakiniz.
803-Kusurunu görüp nefsini itham etmek:
*26.Mektub 4.Mebhas sh:329 p.son
*26.Söz Zeyl ve Hâtime sh:476’dan 479 sonuna kadar ve alâkali: 18.Söz 1.Nokta sh: 230
804-Damarlara intikal eden nefs-i emmare:
*13.Sua sh:332 mektub
*Kastamonu L. sh:233’te 3. Mes’ele
*Emirdag L. sh:199 p.4 ve Bak: Sira no. 900 ve 803’de Mektubat’a ait not.
805-Nefis daima kötülüge sevk eder:
*28.Lem’a sh:275 p.1, 2
806-Nefsine muhabbetin mesru ciheti:
*32.Söz 3.Mevkif 2.Isaret sh:647
807-Nefsi sevmeye sevkeden esbab:
*Mesnevî sh:213 son p.
808-Nefsi susturan bir levha:
*Emirdag L. sh:195
809-Nefis ve malini ALLAH'a satmak:
*6.Söz sh:25

*NEFY


(Küfür) kelimesine bakiniz.

*NEMRUD(Ibrahim A.S.) kelimesine bakiniz.

-129-

*NEZAFET


(Kuddüs) kelimesine bakiniz.

*NIL


811-Nil, Dicle, Firat nehirleri:
*20.Söz 1.Makam 3.Nükte’nin sonu sh:250 ve 251’deki hâsiye

*NI'MET


(Sükür) kelimesine de bakiniz.
812-Ni’metin umumiyeti:
*Mesnevî sh:113’te 2.I’lem ve sh:239 son I‘lem ve sh:188 ilk I’lem


*NISYAN


(Unutkanlik)kelimesine ve sira no. 497’ye bakiniz.

*NIYET


(Mânâ) (Nokta-i nazar) kelimelerine ve 460, 1008. sira no.larina da bakiniz.
813- Niyet ve alâkali parçalar:
*24.Söz 5.Dal 2.Meyve’nin sonunda sh:361
*Mesnevî Katre’de Mukaddeme sh:51 ve 70’de Nükte ve 201 ilk I’lem

*NOKTA-I NAZAR


(Niyet) kelimesine ve 125, 451, 460, 465, 1079, 1118. sira no.larina da bakiniz.
814-Nokta-i nazar ve alâkali parçalar:
*24.Söz 3.Dal 12.Asil sh:350
*Mesnevî sh:189 son I’lem ve sh:214’te 2. I’lem
*Sualar sh:611 p.1 ve Bak: Sira no. 125, 756
814/1-Kâinata bir kitab nazariyla bakip bakmamaya misal:
*12.Söz 1.Esas sh:130

-130-

814/2-Esyaya maddî veya ruhî cihetten bakmanin farklari:
*Mesnevî (Badilli)sh:280 Ikinci I’lem
814/3-Islâmiyetin hakikatlarinin mârifeti için iki tarz-i nazar:
*Mesnevî (Badilli) Katre'de "Tenbih" sh:103


*NUR


815-Nur-u Muhammedî (A.S.M.):
*Bak: Sira no. 248, 748
815/1-Üstadin Nur ismine mazhariyeti:
*Barla L. sh:147'de mektub
816-Risale-i Nur tesmiyesinin dokuz sebebi:
*Bak: Sira no. 849
816/1-Nuranîlerin tesiri:
*Bak: Sira no. 227

*NÜBÜVVET


(Muhammed A.S.M) (Peygamber) kelimelerine bakiniz.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...