NASUHÎZADE ŞEYH MEHMED (Balkır)

1878’de doğan Nasuhizade Şeyh Mehmet Balkır, Harput’tan Burdur’a gelen Nakşî tarikatından Hacı Rahmi Sultan’a bağlıydı.

Binbaşı Âsım Beyi hanımıyla beraber Burdur’dan Barla’ya götürüp, Bediüzzaman’la tanıştıran kişiydi.

Nasuhizade Şeyh Mehmed Balkır, 13 Mayıs 1964’de vefat etti.
Yükleniyor...