NESÂÎ

Kütüb-i Sitte adıyla tanınan meşhur altı hadis kitabının sahiplerinden birisidir. Milâdî 826 yılında doğdu. Nesâî’nin yaşadığı dönem, büyük hadis âlimlerinin yaşadığı ve hadis öğrenmek için uzun seyahatlerin yapıldığı bir dönemdi. Nesâî de bu seyahatlere katıldı ve büyük hadis âlimlerinden ilim aldı. Hadis öğrenme ve öğretme maksadıyla yaptığı yolculuklar vefatına kadar devam etti. Hadisçiler arasında üçüncü yüzyılın müceddidi kabul edilen Nesâî, milâdî 915 yılında vefat etti. En meşhur eseri “Müctebâ” (Seçkin) sıfatıyla da anılan “Sünen”dir. Nesâî, Süneninde ahkâm bahisleri dışındaki konulara pek yer vermemiştir, yalnızca eserin sonunda iman bahsine yer verildiği görülmektedir. El-Hâkim en-Nisâbûrî ve el-Hatîb el-Bağdâdî gibi meşhur hadis otoriteleri, Nesâî’nin Sünenini Kütüb-i Sitte içerisinde Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin Sünenlerinden önce zikrederler, ve bunu onun hadislerin tetkik ve seçiminde çok daha titiz, bu hususta ortaya koyduğu şartların çok daha sert olması nedenine bağlarlar.
Yükleniyor...