NİHAVEND SAVAŞI

Müslümanlarla İranlılar arasında 642’de Hz. Ömer’in (r.a.) hâlifeliği döneminde yapılan savaştır. 30 bin kişilik Müslüman ordusu, 150 bin kişilik Sâsânî ordusuyla Hemedan’ın güneyinde dağlık bir bölge olan Nihavend’de karşılaştı. Bu yüzden bu savaşa “Nihavend Harbi” denilmiştir.

Sâsânî ordusu, birliklerini hazırlamış ve dağlık bölgeyi kendilerine siper edinmişlerdi. Hz. Ömer de (r.a.) Numan bin Mukarrin komutasında bir ordu hazırlatmış, bölgeye göndermişti. Ama düşman kuvvetlerinin sayısı çoktu. Amr bin Nebiy düşmanın siperlerinden çıkana kadar beklenilmesini teklif etti. Ama Amr bin Ma’dîkerb’in teklif ettiği “vurkaç” taktiği kabul edildi. İranlılar siperlerinden çıktılar ve geri çekilmekte olan Müslümanları takip ederken; İslâm askerine genel hücum emri verildi. Çok şiddetli çarpışmalar sonucunda düşman yenilgiye uğratıldı. Nihavend, Müslümanların eline geçti. Müslümanlar Hemedan’ı da teslim aldılar.

Bu savaş, İran tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sâsânî İmparatorluğu son buldu. Bu büyük savaş İslâm tarihine Fethu’l-Fütûh (Fetihler Fethi) olarak geçti. Ayrıca İran’ın İslâmiyeti tanımaya başlaması için önemli bir adım oldu.
Yükleniyor...