Block title
Block content

NİL NEHRİ

 
Dünyanın en uzun nehri olan Nil, Orta Afrikadan Akdeniz kıyısına kadar 6.825 km yol kateder. Afrika Kıtasında bulunan Burindi, Ruanda, Zaire, Kenya, Tanzanya, Uganda, Etopya, Sudan ve Mısır’dan oluşan 9 Afrika ülkesi arasında paylaşılmış bir nehirdir.

Nil Nehri, Ekvatorun güneyindeki dağlardan doğar. Dünyanın ikinci büyük gölü olan Victoria havzasından başlayarak, Afrika’nın kuzeydoğusunda Uganda, Sudan ve Mısır ülkeleri boyunca çeşitli kollar alarak kuzeye akar ve Akdeniz’e dökülür. Uzunluğu 6 bin 648 km’dir. Nil havzası Afrika kıtasının yaklaşık onda birini kaplar. Nil ırmağında çok değişik balık türleri bulunur. Bu ırmak vesilesiyle dünyanın en büyük çöllerinden olan Afrika’da çeşitli bitkiler ve hayvanlar yaşama imkânı bulur. Mısır’da Nil Irmağından sulama amacıyla yararlanılması çok eski bir geçmişe dayanır. Bölgede çiftçilik tarih boyunca o kadar önemli bir hâl almıştır ki, özellikle Mısır’daki Firavunlar döneminde çiftçiliğin vasıtası olan sığır, halk tarafından kutsallaştırılmıştır. Ayrıca Nil Nehri tarih boyunca yük ve yolcu taşımacılığında da önemli bir su yolu olmuştur.

Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur’da, Nil Nehrinin Cebel-i Kamerden (Ay Dağı) doğduğuna işaret eder.
Paylaş
Yükleniyor...