NİS

Eğirdir Gölünde iki küçük ada vardır. Adalardan biri Can Adadır. Diğeri ise Yeşil Adadır ki buna Nis Adası da denilmektedir. Son zamanlarda suların azalmasıyla adalar Eğirdir'e bağlanmış durumdadırlar. Nis Adası içinde, bir Ada Camiî bulunmaktadır. Cami önce kilise (Kız Kilisesi) olarak inşâ edildi. Daha sonra İkinci Osman'ın 1618 yılında çıkardığı bir fermanla cami olarak ibadete açıldı.

Nis, Risale-i Nur’un ilk telifi zamanlarında adı geçen bir yerdir. 1954 yılında Üstad Bediüzzamanın talebelerinden Nisli İbrahim Human ve babası, çeşitli zamanlarda Bediüzzamanı kayıkla üç defa adadan Barla'ya götürmüşlerdi. Ayrıca Üstadın Nisli bir başka talebesi olan ve Bediüzzamanın "Risale-i Nur'un kaptanı" olarak adlandırdığı Sabri Efendi de, Onuncu Sözü, basıldıktan sonra evinde muhafaza etmiştir.
Yükleniyor...