Block title
Block content

NİYÂZÎ-İ MISRÎ

 
17. asır Osmanlı şâir ve âlimlerindendir. Malatya’da doğdu. İlim tahsili için birçok diyar dolaştı. Tahsilini Mısır’da ilerlettiği için Mısrî ünvanıyla anılmıştır. Niyâzî-i Mısrî, Yunus Emre tarzında terennüm ettiği derin vecd ve ilâhî aşkla dolu manzumeleriyle meşhur olmuştur. Tefsir ve tasavvufa dair eserler telif etmiş, manzumelerini bir divanda toplamıştır. Aruzla yazdığı şiirlerinde Fuzûlî ve Nesîmî’yi; hece vezni ile yazdığı şiirlerinde Yunus Emre’yi kendine üstad seçmiştir. Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre isimli eseri meşhurdur. Niyâzî-i Mısrî 1694 yılında vefat etmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...